Ресурси виробництва

Ресурси виробництва

Виходячи з вище сказаного моя власна концепція полягає в постійному контролі знань учнів , виявленні недоліків і перетворення їх на переваги. Необхідно дати зрозуміти учням , що помилки це предмет для наполегливої праці і не потрібно відноситися до них як до катастрофи . Навчальний процес вивчення економіки в 10 – 11 класах складається з двох частин : 1. Основи економічної теорії 2. Основи підприємництва Кожна частина викладається на протязі 1 року Загальна характеристика процесу навчання Перед початком процесу навчання проводиться ввідне заняття , яке орієнтовно йтиме 40 хвилин . На ньому відбувається знайомство учнів з учителем . Проводиться вступна бесіда , де пояснюється необхідність вивчення економіки показується місце економіки в житті людини і суспільства , зв’язок економіки з іншими науками . Також розказується як , на яких принципах , будуть будуватися заняття , як буде проходити контроль знань , як буде оцінюватися робота учнів . Після цього учням буде надана змога задати питання що виникли . Частина 1 Основи економічної теорії Загальні принципи викладення розділу 1. Кількість занять на тиждень - 2 2. Термін викладення Розділу № 1 - 6 місяців 1 тиждень 3. На викладення кожної теми відводиться 3 заняття , кожне заняття складається з двох частин ( А та В ) , між цими частинами 10 хвилинна перерва . Схема розгляду і контролю знань по темах модуля Заняття № 1 Частина А ( тривалість 20 хв. ) Якщо це взагалі перше заняття ( не враховуючи вступного ) то дана частина є основною частиною уроку , вона продовжується 40 хвилин і на ній розглядається нова тема . Якщо ж це не перше заняття то ця частина триває 20 хвилин і на ній розглядається результати тесту що проводився на занятті № 3 . Частина В ( тривалість 40 хв. ) Якщо це перше заняття то в частині В учні задають питання з теми , що розглядалася в частині А . Якщо ж це не перше заняття то частина В є основною і на ній розглядається нова тема , учитель пояснює її учням , радить що необхідно прочитати самостійно, задає домашнє завдання . Заняття № 2 Частина А ( тривалість 30 хв. ) Проходить перевірка домашнього завдання , усна перевірка засвоєних на минулому занятті знань та знань отриманих під час самостійної роботи . Якщо виявлені пробіли в знаннях - учитель роз’яснює незрозумілі положення . Частина В ( тривалість 30 хв. ) Письмовий контроль знань у вигляді контрольної роботи чи тестів . В якості домашнього завдання учитель пропонує учням підготувати доповіді з особливо складних питань теми . Заняття № 3 Частина А ( тривалість 40 хв. ) Проходить розбір помилок в контрольній роботі . Учитель проводить роз’яснення помилок обговорюючи їх з учнями . Якщо учні все зрозуміли , проходить прослуховування підготовлених на дане заняття доповідей учнів та їх обговорення . Частина В ( тривалість 20 хв. ) Проводиться письмовий контроль рівня засвоєних знань . 4. По закінченні модуля проводиться 2 роздільних заняття . На першому занятті пишеться підсумкова контрольна робота по всі темах викладених в модулі . На другому - проводиться розбір помилок контрольної . 5. По закінченні розгляду Розділу 1 проходить ділова гра . В процесі гри учні діляться на групи , які представляють різні інститути ринкової економіки . В процесі гри виявляються і викорінюються все ще присутні недоліки в рівні засвоєння знань . Це найбільш ефективний спосіб через присутність аспекту змагання і конкуренції між учнями.

Загальна схема тривалості розгляду Розділу 1 за модулями

Назва модуля ( Назва теми ) Кільк.

Занять

1 Вступ ( Основа економікс Ефективність використання ресурсів Економічне зростання ) 11
2 Попит та пропозиція ( Ринок , Попит , Пропозиція , Ринкова рівновага ) 14
3 Економічна нестабільність ( Економічний цикл , Безробіття, Інфляція ) 11
4 Роль держави ( Економічні функції держави , Кругообіг ресурсів, Фіскальна функція держави ) 11
В загалом для викладення Розділу 1 необхідно 50 занять ( 47 занять для викладення і контролю знань за модулями + 3 заняття для ділової гри по Розділу 1 ) Частина 2 Основи підприємництва Загальні принципи викладення розділу Основні принципи залишаються незмінними з Розділу 1 Особливості : 1. Кількість занять на тиждень - 3 2. Термін викладення Розділу 6 місяців 3. По закінченні викладення матеріалів розділу учні , об’єднані в творчі групи по 4-5 осіб, утворюють умовне підприємство , пишуть необхідні документи і складають власний бізнес план . Це являється підсумковою роботою по Розділу № 2 . 4. Написання підсумкової роботи йде на протязі 3 тижнів . В цей час 2 рази на тиждень проводяться консультації з викладачем тривалістю 1 година кожна . 5. Після завершення написання роботи на протязі тижня проводиться її захист . Кожній групі виділяється окремий день . При проведенні захисту учні , що не є членами групи стають опонентами Схема розгляду і контролю знань по темах модуля Ідентична Схемі Розділу 1 . Тільки на викладення Теми “ Написання Основного розділу бізнес плану “ необхідно 6 занять через великий обсяг матеріалу Загальна схема тривалості розгляду Розділу 2 за модулями
Назва модуля Кількість занять
Модуль 1 Організація підприємства Підприємництво Акціонерне товариство Товариство з обмеженою відповідальністю 11
Модуль 2 Управління підприємством Функції управління Структура підприємства Керівництво 11
Модуль 3 Підприємство і держава Оподаткування підприємств .Функції податків. Прямі податки Непрямі податки 11
Модуль 4 Маркетинг на підприємстві Основи маркетингу Керівництво маркетингом Маркетингові дослідження та інформація Розробка товарів Встановлення цін Реалізація товару Стратегія Планування Контроль 22
Модуль 5 Бізнес планування на підприємстві Необхідність бізнес планування Розділи бізнес планування .Їх характеристика Написання основної частини 14
В загалом для викладення Розділу 2 необхідно 80 занять ( 69 занять для викладення і контролю знань за модулями + 6 занять для консультацій + 5 занять для захисту залікових робіт ) Розділ 3 Розробка методичного забезпечення Місце теми в курсі “ Основи економічної теорії “ Фактично проблема використання ресурсів є другою основною проблемою яку вивчає економіка ( перша це – необмеженість людських потреб ) Як правило дана викладається на початку курсу . Поняття про види ресурсів їх використання та ін. є базисними для засвоєння всіх подальших економічних знань. Більш детальніше положення теми в курсі показано в Схемі № Цілі та завдання теми Викладаючи дану тему учням вчитель повинен поставити перед собою ціль навчити учнів розбиратися в первинних процесах формування , поєднання та використання ресурсів в виробництві. Завдання для учнів засвоїти абсолютно весь матеріал даної теми на творчому !! рівні . Структура теми ( див. Схему № ) Вибір організаційних форм і методів навчань Основні принципи побудови уроку викладені в Розділі 2 “ Власна концепція викладання економіки в середній школі “ Але ще хотілося б додати , що перед початком кожного уроку учням необхідно пояснити чому буде присвячене заняття , як , в якій формі воно буде проходити , яка роль відводиться учням , що вони повинні засвоїти , як себе проявити . На цей організаційний момент відводиться 2- 3 хвилини . На мою думку в процесі навчання слід відводити більшу роль самостійним заняттям учнів . Самостійні заняття ( написання рефератів , доповідей , підготовка конференцій ) в найбільшій ступіні розкривають потенціал учня . Але треба зауважити , що вчитель повинен проявляти дуже велику увагу результатам самостійної роботи . Це пояснюється тим , що більшість учнів не розуміють , що вони навчаються для самих себе вони підсвідомо “ виконують завдання для вчителя “ .Перевірка самостійної роботи учнів повинна завжди проводитися у формі доповіді з елементами дискусії чи диспуту , коли або вчитель або учні висувають по темі доповіді спірне чи дискусійне питання .Це навчить учнів відстоювати свої ідеї переконання , вкаже їм на те, що для цього необхідні глибокі знання засвоєні на творчому рівні . Декілька слів про домашнє завдання .На мою думку для домашнього завдання повинні виноситися особливо важкі , нетрадиційні завдання . Ціль такої політики – навчити учнів користуватися додатковим матеріалом, проявляти кмітливість нетрадиційність мислення . Особливу увагу слід приділити оцінюванню роботи учнів . Наша система освіти перетворила оцінки у фетиш , якому поклоняються учні . В більшості випадків , якщо спитати учнів для чого вони ходять до школи , вони дадуть відповідь що отримувати оцінки , а не отримувати знання . Я вважаю в школі повинно бути дві оцінки : · “ Дуже добре “ · “ Варто попрацювати “ Перша оцінка виставляється учням які повністю засвоїли матеріал на необхідному рівні , друга оцінка всім іншим , але із обов’язковим зауваженням нед чим конкретно треба працювати . Така система оцінювання не буде пригнічувати учнів , і не буде формувати стереотип “ двієчника – трієчника “ Розробка уроку Заняття 1 ( лекція ) Тема : Ресурси виробництва Ціль : навчити учнів розбиратися в первинних процесах формування , поєднання та використання ресурсів в виробництві Дидактичне забезпечення : Роздавальний матеріал ( Схема № ) Частина А ( тривалість 40 хвилин ) Вступна частина та організаційний момент 5 хвилин Лекція у формі бесіди 35 хвилин . Учні конспектують визначення , записують деякі приклади . Перерва 10 хвилин Схема № Структурно – логічна схема викладення теми
Сировина
Капітал
Праця
Підприємницька здібність
Ресурси та потреби
Обмеженість ресурсів і необмеженість потреб
Види ресурсів
Матеріальні
Людські
Ресурс Плата Ресурс Плата Ресурс
Ринок
Ресурси Плата за ресурси
Виробництво
Частина В 20 хвилин Учні задають запитання , вчитель відповідає 10 хвилин Вчитель задає домашнє завдання 5хвилин Перевірка присутніх на занятті 5 хвилин Зміст лекції.( тезисно ) 1. Основна проблема економіки ( потреб багато ресурсів мало ) 2. Необмеженість людських потреб ( розвивається людина , розвиваються її потреби ; хочеться завжди більше ніж є ) 3. Поняття про ресурси ( все , що використовується для виробництва товарів чи послуг) 4. Обмеженість ресурсів ( отримати можна не все , що хочеться ) 5. Приклади ресурсів ( корисні копалини , гроші , обладнання , робоча сила ) 6. Необхідність класифікації ресурсів. Матеріальні і людські ресурси. 7. Матеріальні ресурси ( сировина , капітал ) 8. Сировина ( або земля ) – всі природні блага , які можуть бити використаними в виробництві ) приклади : нафта , газ , вугілля 9. Капітал .Відмінність реального та грошового ( фінансового ) капіталу 10. Поняття про реальний капітал – виробниче обладнання , інструменти , механізми , що використовуються в виробництві 11. Поняття про грошовий капітал . Гроші які використовуються для функціонування процесу виробництва. 12. Людські ресурси 13. Праця – фізичні та розумові здібності людини , які вона використовує у виробництві 14. Підприємницька здібність. Функції підприємця. :поєднання ресурсів , прийняття рішень , введення нових ідей в життя , прийняття на себе ризику отримати збитки та збанкрутувати. 15. Необхідність платити за ресурси як наслідок їх обмеженості . Чи меньше наявного ресурсу і чим він потрібніший тим більша за нього плата 16. Плата за кожен вид ресурсу.

Домашнє завдання : 1. Вивчити основні терміни та поняття , дібрати власні приклади до них . 2. Письмове завдання :Визначити які ресурси використовують А) рекламна агенція Б) молокозавод В) будівельна фірма Визначити спільні ресурси . Подумати над таким питанням чи є серед ресурсів менш важливіші та більш важливіші. Заняття 2 Частина А тривалість 30 хвилин Організаційний момент 5 хвилин Усна перевірка домашнього завдання 25 хвилин Відповідає 3 учня , кожен відповідаючи називає власні приклади до термінів та понять 1 учень – основна проблема економіки . Необмеженість потреб .Обмеженість Ресурсів . Платність ресурсів.

Коротко - класифікацію ресурсів ( назвати не пояснюючи термінів). 2 учень матеріальні ресурси 3 учень людські ресурси Вчитель збирає письмове домашнє завдання Перерва 10 хвилин Частина В 30 хв Організаційний момент ( пояснення до написання тесту ) 2) Тест – 10 хвилин 1. Чи в змозі держава задовольнити всі потреби населення ( так ні ) 2. Якщо в економіці різко збільшився обсяг ресурсів , то ( а .Буде вироблено більше товарів та послуг , б) економіка може виробити більше товарів та послуг , в) покращилась технологія виробництва . 3. Основна проблема з якою має справу економіка ( а Інвестиції , б) виробництво , Споживання , Обмеженість ) 4. Плата за підприємницький ресурс ( Зарплата , рента , дивіденд , інше ) 5. Як би ви були підприємцем які ресурси були б для вас найважливішими . Поясніть свою думку. Після проведення тесту вчитель проводить перевірку присутності учнів – 5 хв І задає домашнє завдання . Домашнє завдання – підготувати доповіді на тему “Ефективність використання ресурсів “ .Доповідь готують усі , але доповідатиме лише одна людина , всі інші будуть доповнювати, та опонувати йому.