Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

Впроцесі проектування конкретних комбінаційних пристроїв деякий з етапів може бути пропущено.

Розрахункова робота

Логічні змінні У
Х1 Х2 Х3 Х4
0 0 0 0 1
0 0 0 1 1
0 0 1 0 1
0 0 1 1 1
0 1 0 0 1
0 1 0 1 0
0 1 1 0 0
0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 0 0
1 1 0 1 0
1 1 1 0 1
1 1 1 1 0
Дано : 1) Таблиця істиності, варіант якої відпо відає моєму порядковому номеру в журналі успішності . 2) Складаю булевий вираз, по таблиці істиності, за допомогою диз`юктивно-нормальної форми представ-лення. ДНФ полягає в складанні такої функції це стрічки таблиці істиності у яких “ вхідні змінні. Всі яким в цій стрічці відповідає “0”
Варіант № 5 записуються з інвертором, а всі яким відповідає “1” записуються без інвертора. Будую електричну схему комбінаційного цифрового пристрою яка реалізовуватиме цю функцію (на міліметровому папері, згідно стандартів). 3) Роблю мінімізацію функції. Для мінімізації я використовую такі закони алгебри логіки:
Закон Лог.

Додавання

Лог. множення
Переставний
Узгоджувальний
Росподільчий
Додатковості
Правило Лог.